Thursday, October 9, 2008

Sudahkah Kita Mendakwah Rakan Bukan Islam Kita?

Pemuda dan Pemudi ku

Setiap hari kita bertemu rakan-rakan dari Ahli Kelab Penyokong PAS, adakah kita tidak bimbang mereka akan menyalahkan kita di akhirat kelak kerana kita tidak menjelaskan siapakah Tuhan manusia ini yang sebenarnya? Kemanakah manusia selepas mereka dimasukkan ke dalam keranda? Apakah tujuan manusia ini dihidupkan? dan berbagai lagi....

Apakah kita telah mencontohi Rasulullah dalam usaha mengajak manusia kepada Allah swt Tuhan Yang Maha Esa, renung dan fikirkanlah....

Berikut ini adalah surat Rasulullah kepada Hirarclius (Herkules) Penguasa Romawi (Raja Byzantin).


"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, dari Muhammad, Rasulullah, untuk Hiraklius, Penguasa Romawi. Salam sejahtera semoga selalu terlimpah kepada orang-orang yang mau mengikuti kebenaran. Sesungguhnya aku bermaksud mengajakmu memeluk Islam. Masuklah Islam, niscaya kamu akan selamat. Masuklah Islam niscaya Allah akan menganugerahimu dua pahala sekaligus. Jika kamu berpaling dari ajakan yang mulia ini, maka kamu akan menanggung dosa seluruh pengikutmu. Wahai Ahli Kitab, marilah kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita mempersekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain daripada Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah) (QS Ali Imran : 64)." HR Muslim 3322

Semoga cebisan surat peninggalan Rasulullah saw akan menjadi pengajaran yang berguna kepada kita dalam usaha mengajak manusia berada di Sirathol Mustaqim, InsyaAllah.

No comments: