Friday, December 28, 2012

MAHUKAH AKU KHABARKAN TANDA KIAMAT?

Dari Sulaiman bin Muslim Khussyab dari Abdullah bin Jarih Makki dari Atha bin Abi Rayyah dari Abdullah bin Abbas berkata:
 
"Kami pergi haji bersama Rasulullah saw. Yakni haji terakhir dan setelah itu beliau meninggal dunia. Haji ini lebih dikenal dengan Haji Wada atau haji perpisahan.
 
Rasulullah saw memegang pintu Ka'bah kemudian beliau menghadap kepada kami seraya berkata, "Mahukah saya kabarkan tentang tanda-tanda Kiamat?
 
Orang yang paling dekat dengan Nabi dalam kerumuman ramai pada masa itu ialah Salman al-Farisi. Oleh karenanya, dialah yang menjawab pertanyaan Rasulullah ini, "Ya, Wahai Rasulullah!"
 
Rasulullah saw bersabda, "Salah satu tanda-tanda kiamat adalah shalat akan diabaikan. Yakni, akan musnah dari tengah-tengah umat Islam. Hawa nafsu akan diikuti. Masyarakat lebih condong kepada hawa nafsu. Harta kekayaan mendapat tempat yang agung dan masyarakat akan mengagung-agungkannya. Agama akan dijual dengan dunia. Hati orang-orang yang beriman akan terkurung. Hati mereka akan hanyut bak garam yang hanyut dalam air akibat banyaknya kemungkaran yang mereka lihat dan pada saat yang sama mereka tidak mampu mengubahnya.
 
Dengan rasa takjub Salman berkata, "Wahai Rasulullah! Benarkah hari yang demikian ini akan datang?"
 
Rasulullah Saw bersabda, "Ya! Demi Allah yang jiwaku ada di tangan-Nya."
 
Hai Salman! Pada saat itu kepemimpinan kaum muslimin akan dipegang oleh penguasa-penguasa zalim. Para penguasa yang menteri-menterinya adalah orang fasik dan pemuka-pemukanya adalah penzalim dan sekutunya adalah pengkhianat.
 
Salman berkata, "Wahai Rasulullah! Benarkan keadaan yang demikian ini akan terjadi?"
 
Rasulullah Saw bersabda, "Ya! Demi Tuhan yang jiwaku ada di tangan-Nya."
 
Hai Salman! Pada saat itu yang mungkar menjadi makruf dan yang makruf menjadi mungkar. Pengkhianat dianggap sebagai orang yang beramanah. Sementara orang yang dipercaya akan berkhianat. Pembohong akan dibenarkan, sementara orang yang jujur akan didustakan."
 
Dengan takjub Salman berkata, "Wahai Rasulullah! Akan terjadikah yang demikian ini?"
 
Rasulullah Saw bersabda, "Ya! Demi Tuhan yang jiwaku ada di tangan-Nya."
 
Wahai Salman! Di zaman itu para wanita murahan akan mencapai istana dan para pembantu akan dijadikan sebagai penasihatnya. Anak-anak belum matang naik ke atas mimbar. Bohong dianggap sebagai sebuah kecerdasan. Zakat dianggap sebagai sebuah kerugian. Makan harta Baitul Mal dianggap sebagai ghanimah (harta pampasan perang). Anak laki-laki akan menzalimi ayah dan ibunya, namun pada saat yang sama berbuat baik kepada temannya. Bintang berekor akan muncul."
 
Salman sekali lagi bertanya, "Wahai Rasulullah apakah yang demikian ini akan terjadi?"
 
Rasulullah Saw bersabda, "Ya! Demi Tuhan yang jiwaku ada di tangan-Nya."
 
Hai Salman! Pada masa itu wanita akan bekerja sama dengan suaminya dalam perdagangan. Hujan tidak turun di musimnya tapi turun di saat teriknya musim panas. Orang-orang terhormat akan benar-benar marah. Orang miskin akan direndahkan. Di masa itu pasar jaraknya sangat berdekatan, sehingga ketika yang satu mengatakan, "Aku tidak menjual apapun", yang lainnya mengatakan, "Aku tidak mendapat keuntungan sama sekali." Mereka berbicara sedemikian rupa sehingga setiap pendengar tahu bahwa mereka sedang mengeluh terhadap keadaan."
 
Salman bertanya, "Wahai Rasulullah! Apakah keadaan semacam itu pasti terjadi?
 
Rasulullah Saw bersabda, "Ya! Demi Tuhan yang jiwaku ada di tangan-Nya.
 
Wahai Salman! Pada saat itulah sebuah kaum akan menguasai mereka. Bila menggerakkan bibirnya (berbicara), maka mereka akan dibunuh. Bila diam, maka musuh akan merampas dan menganggap halal apa saja yang mereka miliki untuk dirinya (diri musuh) sehingga musuh memenuhi karung-karungnya dengan harta Baitul Mal dan menginjak-injak kehormatan keluarga mereka dan mengalirkan darah mereka dan menakut-nakuti hati mereka. Pada saat itu engkau tidak akan melihat orang-orang mukmin melainkan dalam keadaan ketakutan."
 
Salman bertanya, "Wahai Rasulullah! Apakah zaman semacam ini akan terjadi pada orang-orang mukmin?"
 
Rasulullah Saw bersabda, "Ya! Demi Tuhan yang jiwaku ada pada kekuasaan-Nya."
 
Hai Salman! Pada masa itu mereka mendatangkan sesuatu dari Timur dan Barat untuk memimpin umat Islam. Pada hari itu, betapa kasihannya umatku yang tak berdaya menghadapi kejahatan orang-orang Timur dan orang-orang Barat. Celakalah orang-orang Barat dan orang-orang Timur oleh azab Allah. Mereka tidak punya rasa kasih sayang kepada anak-anak kecil dan tidak pula punya rasa hormat kepada orang tua. Mereka tidak memaafkan orang yang bersalah. Berita mereka isinya hanya cacian dan makian. Tubuh dan badan mereka berupa tubuh dan badan manusia. Namun hati mereka adalah hati syaitan."
 
Salman bertanya, "Wahai Rasulullah! Apakah zaman semacam ini akan terjadi?
 
Rasulullah Saw bersabda, "Ya! Demi Tuhan yang jiwaku ada di tangan-Nya."
 
Hai Salman! Kaum akan laki-laki puas dengan sesama kaum laki-laki. Kaum perempuan akan puas dengan sesama kaum perempuan. Sebagaimana ayah dan keluarga hasud terhadap anak perempuan, mereka juga hasud terhadap anak laki-laki. Kaum laki-laki menyerupai kaum perempuan dan sebaliknya kaum perempuan menyerupai kaum laki-laki. Kaum perempuan mengendarai kendaraan dari umatku. Semoga Allah melaknat mereka."
 
Salman bertanya, "Wahai Rasulullah! Apakah zaman semacam ini akan terjadi?
 
Rasulullah Saw bersabda, "Ya! Demi Tuhan yang jiwaku ada di tangan-Nya."
 
Hai Salman! Pada saat itu masjid dihiasi dengan emas sebagaimana gereja dan tempat ibadah orang-orang Yahudi dihiasi. Al-Quran dihiasi dengan perhiasan emas dan permata. Kedai-kedai dipenuhi oleh barisan yang panjang, namun hati mereka satu sama lain saling marah dan masing-masing dari lisan mereka memiliki kepentingan untuk dirinya sendiri"
 
Salman bertanya, "Wahai Rasulullah! Apakah zaman semacam ini akan terjadi?
 
Rasulullah Saw bersabda, "Ya! Demi Tuhan yang jiwaku ada di tangan-Nya."
 
Pada saat itu orang-orang laki dan anak-anak laki dari umatku menghiasi dirinya dengan emas. Mereka memakai pakaian sutera. Mereka melakukan jual beli kulit harimau."
 
Salman bertanya, "Wahai Rasulullah! Apakah zaman semacam ini juga akan terjadi?
 
Rasulullah Saw bersabda, "Ya! Demi Tuhan yang jiwaku ada di tangan-Nya."
 
Hai Salman! Pada saat itu riba bermaharajalela di mana-mana dan merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan. Jual beli dilakukan secara rahasia dan suap menyuap terjadi. Agama akan terhina, sedangkan dunia mendapatkan posisi yang tinggi."
 
Salman bertanya, "Wahai Rasulullah! Apakah zaman semacam ini akan terjadi?
 
Rasulullah Saw bersabda, "Ya! Demi Tuhan yang jiwaku ada di tangan-Nya."
 
Hai Salman! Di masa itu banyak terjadi perceraian. Tidak ada hukum yang dilaksanakan. Tentu saja yang demikian ini tidak akan merugikan Allah."
 
Salman bertanya, "Wahai Rasulullah! Apakah zaman semacam ini akan terjadi?
 
Rasulullah Saw bersabda, "Ya! Demi Tuhan yang jiwaku ada di tangan-Nya."
 
Hai Salman! Pada saat itu akan ditemukan budak-budak penyanyi dan pemusik. Umatku yang terburuk akan memimpin dan menguasai umat."
 
Salman bertanya, "Wahai Rasulullah! Apakah zaman semacam ini akan terjadi?
 
Rasulullah Saw bersabda, "Ya! Demi Tuhan yang jiwaku ada di tangannya."
 
Hai Salman! Pada masa itu orang-orang kaya dari umatku pergi haji hanya sekedar sebagai hiburannya. Sedangkan kalangan menengah dari umatku akan menunaikan haji untuk berdagang. Dan mereka yang miskin naik haji hanya untuk menunjuk-nunjuk dan mendapat status.
 
Pada saat itu suatu kaum mempelajari al-Quran karena selain Allah dan menjadikannya sebagai sebuah alat muzik. Sementara kaum yang lainnya mempelajari fiqih Islam karena selain Allah. Pada waktu itu banyak anak haram. Menyanyi dengan al-Quran. Mereka saling berebut dunia."
 
Salman bertanya, "Wahai Rasulullah! Apakah zaman semacam ini akan terjadi?
 
Rasulullah Saw bersabda, "Ya! Demi Tuhan yang jiwaku ada di tangan-Nya."
 
Hal Salman! Pada saat itu hal-hal yang haram akan dilanggar. Orang-orang tahu akan dosa tapi mereka sengaja melakukannya. Orang-orang buruk dan jahat akan berkuasa atas orang-orang baik. Kebohongan dilakukan secara terang-terangan dan tidak sembunyi-sembunyi. Sikap keras kepala akan muncul secara terang-terangan. Orang fakir akan menampakkan kefakirannya. Dalam hal berpakaian orang-orang akan saling berbangga. Hujan akan turun bukan pada musimnya. Catur dan muzik mereka anggap sebagai sesuatu yang baik. Amar makruf dan nahi mungkar mereka anggap sebagai sesuatu yang tidak baik sehingga orang yang paling beriman akan dianggap sebagai orang yang paling hina dan paling dibenci. Para pembaca al-Quran yang ahli ibadah di hina-hina dan orang yang ahli ibadah dan membaca al-Quran yang memiliki keagungan di langit dianggap sebagai orang-orang yang kotor dan najis.
 
Salman bertanya, "Wahai Rasulullah! Apakah zaman semacam ini akan terjadi?
 
Rasulullah Saw bersabda, "Ya! Demi Tuhan yang jiwaku ada di tangan-Nya."
 
Hal Salman! Pada saat itu, orang-orang kaya tidak lain hanya khuatir dan takut miskin. Bahkan bila dalam seminggu antara dua Jumat ada seorang pengemis, tidak ada seorang pun yang memberi kepada nya."
 
Salman bertanya, "Wahai Rasulullah! Apakah zaman semacam ini akan terjadi?
 
Rasulullah Saw bersabda, "Ya! Demi Tuhan yang jiwaku ada di tangan-Nya."
 
Hal Salman! Pada masa itu Ruwaibidhah akan berbicara tentang urusan masyarakat."
 
Salman berkata, "Wahai Rasulullah! Ayah dan ibuku sebagai tebusanmu! Apakah Ruwaibidhah itu?"
 
Rasulullah berkata, "Orang hina dan tidak memiliki keperibadian berbicara dan menjadi juru bicara tentang urusan masyarakat, sementara  sebelumnya ia tidak pernah berbicara dan tidak layak untuk itu. Pada saat itulah orang-orang tidak lama hidup. Tiba-tiba bumi menjerit dan orang-orang akan menganggap bahwa bumi menjerit hanya di daerahnya saja dan akan tetapi sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, bumi kemudian hancur. Bumi akan memuntahkan apa yang dikandungnya."
 
Rasulullah Saw menambahkan, "Seperti ini! (beliau mengisyaratkan emas dan perak pada tiang-tiang yang ada di sana dengan tangannya) tapi pada hari itu tidak ada lagi faedahnya emas dan tidak juga perak. Inilah makna ayat, "Maka telah datang tanda-tandanya."(Surah Muhammad: 18). 

Sumber IRIB dan Tafsir al-Mizan, jilid 5, hal 648-651

Sunday, December 16, 2012

KEBANGKITAN RAKYAT SEBELUM DAN SELEPASKetika bertemu Hj Mohamad Sabu di Himpunan Kebangkitan Rakyat Peringkat Negeri Pulau Pinang, di tepi padang awam Nibong Tebal... Sdr Tarmizi Abdullah sempat snap beberapa keping gambar dan diposted di wall FB Pak Teh, serta tanya soalan, "Bersembang Topik apa tu Pakteh..??"  

(Untuk pergi ke link berkenaan sila klik gambar print screen disebelah) 

Berbagai komen yang dilontarkan secara santai, cerita sebenarnya begini, Timpres PAS sempat kepak jari terhadap beberapa perkara, walaupun ketika itu diganggu oleh muslimat/wanita yang ingin bergambar dengan beliau.

Beliau telah kepak jari beberapa point di bawah yang dirumus hasil pandangan pemimpin Islam serta intisari persidangan yang baru disertainya di Beirut ketika membentang Kertas Kerja bersama Sheikh Kamal Halabawi, Tokoh Ikhwan Muslimin dan lain-lain lagi selepas selesai Himpunan Kebangkitan Rakyat di Melaka dan Pahang baru-baru ini.

Antara point penting yang sempat disedut secara rawak dan tidak tersusun yang Timbalan Presiden PAS kepak jari adalah seperti berikut:-
 1. Perjuangan umat Islam harus dilakukan dengan kaedah demokratik, damai dan tanpa kekerasan. Kekerasan sekecil mana sekalipun akan melukai perasaan umat Islam dan manusia di seluruh dunia. 
 2. Kebangkitan Islam merupakan fenomena indah yang membuat penindas dan mereka yang angkuh dalam ketakutan. Mereka takut terhadap penyebaran ajaran Islam murni ke seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, Barat sedang berusaha sedaya upaya merampas atau menunggangi gerakan Kebangkitan Islam untuk kepentingan-kepentingan mereka.
 3. Kebangkitan Islam saat ini mesti terus berjalan tanpa penyimpangan dari jalur aslinya. Namun, evaluasi gerakan dan revolusi di Mesir, Tunisia dan Libya harus bebas dari kebingungan. 
 4. Menjauhkan diri dari pihak arogan global adalah salah satu tujuan utama dari gerakan Kebangkitan Islam.
 5. Perdamaian antara Amerika Syarikat dan gerakan Islam adalah benar-benar terkeluar dari tuntutan revolusi dan masyarakat Muslim. Walaupun begitu, kita tidak ingin revolusi dunia Islam berubah menjadi perang melawan arogansi global, tetapi kita harus menjauhkan diri dari mereka agar tidak tertipu. Arogansi global mencoba untuk menggunakan berbagai cara seperti wang, senjata dan sains untuk mendominasi dunia. Tetapi Islam penuh dengan ide-ide baru, ideologi, serta peta petunjuk jalan tapi Barat kekurangan ciri seperti itu. 
 6. Idea-idea baru merupakan titik kekuatan Islam dalam persaingan dengan Barat yang mengunakan senjata, wang dan ilmu pengetahuan. Barat mencoba untuk mempamerkan bahwa syariat Islam tidak memenuhi keperluan masyarakat, tetapi pada kenyataannya Islam telah menjawab semua keperluan umat manusia sepanjang sejarah.
 7. Islam amat mendokong fahaman bahawa rakyat memegang kekuasaan sebenar dan oleh sebab itu Amerika Syarikat atau kekuatan arogan lain tidak dapat mengambil tindakan terhadap kehendak dan tuntutan rakyat di negara umat Islam
 8. Peranan intelektual, penulis, penyair dan ulama sangat penting dalam mencerahkan tujuan Revolusi dan Kebangkitan Rakyat di negara umat Islam. 
 9. Persatuan umat merupakan di antara isu penting dunia Islam, Barat dan Amerika Syarikat mencuba untuk menabur perselisihan di kalangan umat Islam dengan berbagai senario. Dunia Muslim mesti waspada dalam menangani perkembangan dan isu-isu internasional.
 10. Perang lapan hari di Gaza adalah contoh baik dari kemajuan umat Islam untuk bersatu dan saling membantu. Kita harus memuji rakyat Palestin termasuk Hamas dan Jihad Islam yang menunjukkan keberanian mereka di Gaza. 
 11. Kebangkitan Islam merupakan sebuah senario besar dunia diera modern dan sebuah gerakan untuk menuntut keadilan serta melepaskan diri dari sistem arogan dunia. Bangsa-bangsa Muslim dan umat Islam dunia telah menumbangkan rezim-rezim diktator dengan slogan-slogan mulia dan bersumber dari nilai-nilai agama dan fitrah suci umat manusia. Saat ini, kebangkitan besar ini telah menembus jiwa-jiwa umat Islam dan arogansi dunia tidak mampu lagi dengan mudah menguasai dan mendominasi umat Islam.
 12. Oleh itu, sekarang tiba waktunya untuk menjelaskan dan mengenal kembali tujuan-tujuan Kebangkitan Islam kerana kelalaian walau sekecil mana sekali pun secara perlahan akan menyimpangkan revolusi dan perjuangan rakyat  dari landasan aslinya.
 13. Gerakan-gerakan Islam harus menetapkan garis perjuangannya dengan benar dan mengetahui dengan baik dimana posisi Amerika Syarikat dan Barat dalam mengambil sikap terhadap mereka. Masyarakat Muslim hanya akan terbebas dari kejahatan-kejahatan hegemoni Barat jika mereka menjadikan Islam sebagai paksi gerakannya. Sebab tujuan utama Kebangkitan Islam adalah menjadikan Islam sebagai pusat gerakan tersebut serta membela seluruh rakyat tertindas, menegak keadilan dan menghapus kemunkaran.
 14. Salah satu sebab penting melencongnya jalur selepas kejayaan sesuatu revolusi adalah kealpaan dalam membangun sistem. Revolusi yang tidak disertai dengan pembangunan sistem akan menyimpang dari tujuan aslinya dan menjadi kabur serta akan terseret mengikut arus transformasi.
 15. Islam dengan ajaran-ajaran luhur dan konstruktifnya dapat menghadirkan sebuah sistem yang maju untuk mengatur kehidupan umat manusia. Sementara itu, poin lain dalam melestarikan revolusi-revolusi yang baru lahir adalah mempertahankan dukungan rakyat. Kekuatan hakiki ada di tangan rakyat dan pemerintah yang lahir dari Kebangkitan Islam harus berupaya mempertahankan dukungan besar tersebut.
 16. Mempertahankan penyertaan rakyat tidak akan diperolehi dengan hanya menyelesaikan masalah-masalah mereka, tapi rakyat harus selalu dilibatkan dalam kegiatan pemerintahan dan menyedarkan mereka akan konspirasi-konspirasi imperialisma.
 17. Salah satu faktor kemajuan Kebangkitan Islam adalah mendidik generasi muda dengan berbagai displin ilmu pengetahuan. Kemajuan sains dan teknologi akan memperkuat posisi negara-negara Islam dalam percaturan global dan ini tidak akan terwujud kecuali mendorong generasi muda Islam untuk secara serius mendalami berbagai disiplin ilmu pengetahuan.

Saturday, December 15, 2012

GAYA PEMIMPIN DI NEGARA PALING PESAT KEMAJUAN EKONOMI DALAM DUNIA

Xi Jinpin, bakal Presiden China yang akan menggantikan Hu Jintao pada Mac 2013  nanti , dilihat membawa pinggan sendiri untuk memilih makanan di kafeteria semasa melawat sebuah kemudahan tentera di wilayah selatan China di Guangdong, perbuatan yang dilihat sebagai usaha untuk menggalakkan pegawai-pegawai kerajaan mengurangkan birokrasi dan entitlement*.

Sepanjang perjalanan Xi Jinpin juga tiada sekatan lalu lintas oleh polis, iaitu satu amalan yang lazim digunakan untuk memastikan keselamatan semasa lawatan, perkara ini telah memberi keselesaan kepada rakyat yang sering terpaksa turun ke bahu jalan apabila kereta pimpinan negara melintasi jalan tersebut.

Kerajaan China pada 4 Disember 2012 yang lalu juga telah meluluskan langkah-langkah mengharamkan banner mengalu-alukan, permaidani merah, gubahan bunga dan majlis besar untuk lawatan rasmi, serta mengurangkan kawalan trafik semasa kehadiran pimpinan negara.


Mahkamah Agung Republik Rakyat China pula pada Rabu lepas mengumumkan rancangan untuk memperbaiki kaedah kerja dengan melarang mesyuarat di hotel mewah, mengawal kekerapan bilangan mesyuarat dan melayan tetamu/pemeriksa kehormat dalam majlis yang cukup sederhana sahaja.


Di Shanghai, pegawai-pegawai di pelbagai peringkat dikehendaki menaiki bas ulang-alik ketika mereka menghadiri aktiviti berkumpulan dan bukannya menggunakan kereta persendirian. Di wilayah tengah China Hunan, jawatankuasa wilayah dan kerajaan telah dilarang mengadakan jamuan makan malam yang mahal atau melakukan pertukaran hadiah untuk tujuan perniagaan.

Satu komentar dalam edisi Jumaat Akhbar Harian Rakyat berkata kaedah yang dilakukan adalah untuk mengawal selia pegawai dan ia akan memberi  kelegaan kepada masyarakat awam.

Xi Jinpin menegaskan "Di bawah peraturan yang ketat, pegawai dan pimpinan negara sudah tentu tidak akan selesa, tetapi rakyat akan menjadi lebih selesa dan mempunyai perasaan yang lebih hormat kepada pegawai dan pimpinan negara"


Sejak 18 Oktober 2006, Kerajaan telah menetapkan 8 perkara baik dan sebaliknya yang perlu diamalkan dalam pentadbiran dan rakyat.
 

 1. Cintakan negara; jangan lakukan tindakan merbahaya. 
 2. Berkhidmat kepada rakyat, jangan khianati mereka. 
 3. Pelajari ilmu dan sains; hapuskan kejahilan. 
 4. Rajin; jangan malas. 
 5. Bersatu, membantu antara satu sama lain, jangan mencari keuntungan dengan mengorbankan orang lain.
 6. Bersikap jujur ​​dan amanah; jangan mengorbankan etika untuk mendapat harta dan kemewahan.
 7. Berdisiplin dan mematuhi undang-undang, tidak buat kacau dan semberono. 
 8. Hidup jelas, bekerja keras, jangan bergelumang dalam kemewahan dan keseronokan.

Maksud "Entitlement"  

1. hak untuk mempunyai sesuatu
2. sesuatu yang berhak untuk (atau percaya bahawa seseorang itu berhak kepada)
3. (politik) kewajipan undang-undang ke atas kerajaan untuk membuat pembayaran kepada urusan seseorang, atau unit kerajaan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang, seperti kereta, rumah, elaun dsb.


sumber klik di sini

Tuesday, December 4, 2012

FILEM DOKUMENTARI REJIMEN KE 10 TENTERA NASIONAL PEMBEBASAN MALAYA

Pada 4 November hingga 8 November yang lalu aku bersama 12 orang anak muda Malaysia + 2  telah diberi kesempatan oleh Allah swt untuk mengunjungi Bapak Abdullah CD dan kawan-kawan di Perkampungan Chulabon Pattana 12, Shukirin, Thailand.

Beliau adalah Pemerintah Rejimen Ke10 Tentera Nasional Pembebasan Malaya yang berjuang menentang British dan Bonekanya sejak 1940 hingga 1989.

Banyak pembohongan UMNO sejak sebelum Malaya Merdeka sehingga sekarang berjaya mencelikkan mata hati ku bahawa selama ini aku ditipu hidup-hidup oleh sejarah versi pemerintah UMNO dan Periktan/Barisan Nasional, setelah bertemu mata dan berdailog dengan mereka sendiri.

Selama ini mereka dimomokkan oleh UMNO/BN sebagai bandit, pengganas, jahat, kejam, tiada agama, sesat, bughah dan sebagainya, kerana UMNO rupanya sejak awal penubuhannya adalah anak manja penjajah British.

Berikut adalah Dokumentari video bikinan ku sendiri bersama 12 anak muda + 2, yang diberi judul "Sejarah Yang Masih Berkata-Kata"

Saksikan beberapa sedutan video tersebut.... yang lain masih dalam pembikinan.


1. INTRO2. DIALOG3. AKTIVITI BERSAMA BAPAK ABDULLAH CD

a. Riadhah dan Ramah Mesrab. Surat antara Bapak Abdullah CD dan Tun Ghafar Baba
Aku tidak mengatakan mereka semua betul, namun aku amat benci kerana aku telah ditipu oleh UMNO/BN sejak aku mula dilahirkan di bumi Malaysia ini.

Klip seterusnya masih dalam pembikinan....