Thursday, October 16, 2008

DRAF SOALAN DEWAN BAGI BULAN NOVEMBER 2008

Bertaqwalah Kepada Allah dengan Sebenar-benar Taqwa

Pemuda dan Pemudi Ku, berikut adalah draf soalan untuk Persidangan Dewan Undangan Negeri Kedah pada bulan November 2008 yang akan di kemukakan oleh ADUN Kubang Rotan.

Bolehlah menyemak draf soalan tersebut, kemungkinan ada penambahan atau apa-apa cadangan sila nytakan, pihak PKWR Kubang Rotan amat mengalu-alukan:-

1. Lembaga Biasiswa Negeri Kedah – Urusan Pinjaman Pelajar
Pohon nyatakan berapakah kadar caj perkhidmatan yang dikenakan oleh Lembaga Biasiswa Negeri Kedah dan adakah ianya menepati kehendak syarak dalam pengendalian urusan pinjaman tersebut?

2.Pentadbiran - Kualiti pengurusan Penghulu

Sejauh manakah tindakan yang telah diambil oleh Kerajaan Negeri terhadap Rancangan Pemerkasaan Penghulu berhubung perkara-perkara berikut:-
a. Masa bertugas di pejabat yang ditetap.

b. Penyediaan premis yang sesuai dan mesra pelanggan
c. Pengawasan pihak atasan terhadap etika kerja

d. Manual Prosedur Kerja dan Piagam Pelanggan.
e. Kumpulan sokongan di pejabat Penghulu.

3. Pentadbiran - Dewan orang ramai milik kerajaan Negeri dan Persekutuan

a. Ada berapa buahkah Dewan Orang Ramai yang dimilik Kerajaan Negeridan diamanahkan kepada jabatan mana?

b. Adakah Kerajaan sedar terdapat bangunan milik kerajaan negeri yang terbiar dan apakah langkah-langkah untuk menghidupkan kembali sebagai pusat kegiatan masyarakat.
c. Ada berapa buahkah Dewan Orang Ramai milik Kerajaan Persekutuan dan diamanahkan kepada jabatan mana dan adakah kerajan Negeri mengenakan sebarang bayaran terhadap tapak premis tersebut..

4. Kuota Perumahan

Pohon nyatakan butiran-butiran terperinci kemunasahaban Kerajaan Negeri meningkatkan kuota perumahan dari 30% kepada 50% untuk Bumiputra dan nyatakan berapakah jumlah taman perumahan yang telah dijual bawah daripada 30% oleh pemaju kepada Bumiputra serta alasan mereka melakukannya.

5. Pihak Berkuasa Tempatan - Pusat Permainan Komputer dan Judi.
Adakah Kerajaan Negeri sedar banyak premis-premis digunakan tanpa lessen, menjalankan perniagaan ciber café termasuk judi. Apakah tindakan yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk membenteras perkara tersebut?

6. Pihak Berkuasa Tempatan - Lesen premis penjualan arak dan judi

Pohon nyatakan berapa premis arak dan judi yang telah dan akan tamat tempoh sejak Mac 2008 sehingga Disember 2008 dan adakah Kerajaan Negeri telah dan bercadang untuk memperbaharui lessen premis tersebut?

7. Yayasan Islam Kedah

Pohon nyatakan apakah peranan utama Yayasan Islam Kedah dan adakah ia meneruskan kerja menjadi orang tengah untuk menghakis Tanah Rizab Melayu?


8. Jabatan Agama - Institusi Masjid

Apakah langkah Kerajaan Negeri memulihkan kelesuan institusi masjid diseluruh Negeri Kedah.


9. Pentadbiran - Cuti Kepada Wanita Bersalin
Bilakah Kerajaan Negeri bercadang akan melaksanakan cuti kepada Kakitangan Kerajaaan Negeri seperti mana yang terdapat dalam janji Manifesto Pilihanraya ke 12.

10. Pentadbiran - Pinjaman tanpa riba kakitangan kerajaan

Adakah Kerajaan Negeri telah melaksanakan pinjaman tanpa riba kepada kakitangan Kerajaaan Negeri seperti mana yang terdapat dalam janji Manifesto Pilihanraya ke 12. Jika ‘Ya’ bila bermula serta siapakah yang memprolehi manfaatnya dan jika ‘Tidak’ mengapa?

11. Majlis Bandaraya Alor Setar – Tarikan Pelancongan
a. Tidak Kerajaan Negeri bercadang untuk menaik taraf pasar-pasar sedia sehingga mampu menarik pelancong luar datang ke negeri Kedah seperti Pasar Siti Khadijah di Kelantan, Pasar Payang di Terengganu, Pasar Philipina di Sabah, Pasar Satok di Serawak.
b. Apakah kerajaan Negeri tidak bercadang untuk memperkenal MBAS dengan satu identiti yang tersendiri dalam usaha menarik pelancong.
c. Apakah inisiatif Kerajaan Negeri untuk menghidupkan projek-projek terbengkalai sebagai salah satu daya tarikan pelancongan seperti Medan Ikan Bakar, Keloncor, Marina Habour, Kuala Kedah.


12. Maktab Mahmud - Memantap system Pengurusan

Apakah langkah-langkah Kerajaan Negeri mengatasi kelemahan di dalam pengurusan dan pentadbiran di Maktab Mahmud seperti berikut:-
a. JPA telah melulus sejumlah jawatan, tetapi sehingga kini masih belum diisi.
b. JPA telah melulus kenaikan pangkat secara “time-base” bagi jawatan-jawatan yang dikenal pasti, tetapi masih belum diisi hingga kini.
c. Lembaga Maktab Mahmud masih tidak mempunyai satu Garis Panduan Kenaikan Pangkat.

13. Pertanian - Pelantar Ikan

Sejauh manakah Kerajaan Negeri telah mengambil langlah-langkah untuk menaik taraf Pusat Pendaratan Ikan di Kubang Rotan.

Aris Awang
Pengarah PKWR Kubang Rotan
(DUN Kubang Rotan diwakili oleh YB Mohd Nasir Mustaffa -
mohdnasir.blogdrive.com/)

No comments: