Tuesday, December 22, 2009

Kapitalisma Dalam Agama..........

Aku ambil dari sini dikupas dalam sekitaran Indonesia oleh Sarjana Pengajian Hindu, Universiti Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar, Bali untuk renungan bersama kita di Malaysia.

Artikel yang panjang, diambil yang hujungnya sahaja. Sila baca dan renung.

Dalam iklim kapitalisme pasca industrial, batasan yang baik dan buruk sudah semakin kabur. Idealnya, agama mempunyai dimensi suci tertentu, entah itu ritualnya, ajarannya, mahupun idea tentang ketuhanannya. Namun ironisnya, dalam iklim kapitalisme mutakhir (pasca industrial) sekarang ini, Memahami syariat agama telah diburukkan sedemikian rupa oleh keperluan pasaran. 


Dalam Tajuk Rencananya, akhbar Bali Post menyinggung perlunya kajian hubungan perayaan Galungan terhadap beberapa perkara, dan salah satunya adalah isu agama dan pasaran. 

Di bahagian lain, yakni pada ruangan Pendapat Pembaca, sebuah artikel yang berjudul Selebritisme Agama Marak, Spritualisme Mati, menyoroti perilaku umat Hindu Bali pada umumnya ketika melakukan ritual-ritual upacara keagamaan yang terkesan lebih menampakkan upacara yang berbau "gah", megah, dan bertukar seperti "pesta".  

Dalam pandangan tersebut, Gusti Ketut Widana menulis bahawa, "Dalam bahasa yang lebih keras, ritual agama menjadi sinonim dengan pesta, membuat pesta: pertama untuk Ida Bhatara dengan berbagai tingkatan, sajiannya dan kedua dengan jumlah yang banyak, enak dan nikmat bagi manusianya dengan "sajian" hidangan masa kini ". 

Terlepas dari sikap pro-kontra antara melaksanakan upacara keagamaan yang persediaannya lebih mudah atau yang persediaannya megah, artikel ini tidak berurusan dengan dukung-mendukung salah satu di antaranya. Sebaliknya, konteks artikel ini adalah untuk menyodorkan sebuah contoh bahawa, dari apa yang disaksikan oleh si penulis tersebut (Gusti Ketut Widana), ada satu hal yang sekarang sedang terjadi secara fenomenal di masyarakat kita, iaitu pergeseran paradigma dan cara beragama di dalam iklim masyarakat yang dihegemoni oleh kapitalisme mutakhir (pasca industrial). 

Saya ingin mengemukakan contoh lain selain Hindu di atas. Dalam konteks agama Islam contohnya; idealnya, ritual haji adalah melaksanakan salah satu rukun Islam walaupun hanya sekali seumur hidup. Ajaran kitab suci Al-Quran menyatakan demikian, di samping seruan bahawa, pelaksanaan ibadah haji hanya diwajibkan bagi mereka yang mampu. Kata mampu dalam konteks ini berada dalam pengertian luas dan sempit, misalnya punya wang yang lebih dari cukup. Persoalannya ialah di beberapa daerah, haji telah menjadi semacam prestij untuk mengingkatkan status sosial seseorang. Seseorang yang telah menyandang gelaran haji, secara automatik akan mendapatkan perlakuan yang lebih di dalam masyarakat, yang berbeza dari perlakuan kepada yang belum menyandang gelaran haji di depan namanya. Yang terjadi di sini bukan soal perlakuan lebih itu berkaitan dengan peringkat keupayaan keagamaannya mahupun peringkat intelektualitinya tentang Islam.  

Akan tetapi, gagasan tentang haji mengutip konsep Barthes, adalah sesuatu yang serupa dengan bahan-bahan atau tingkat kekayaan. Kenyataan seperti ini boleh kita saksikan contohnya dalam masyarakat Bugis, di Sulawesi-Selatan. Di Sulawesi Selatan, haji adalah prestij dan status sosial yang sama sekali tidak berkaitan dengan tahap akhlak beragama dan intelektual keagamaan seseorang. Jika misalnya ada sebuah pelaksanaan upacara adat, katakanlah upacara perkahwinan, tetamu, utamanya yang perempuan, yang tidak melekat simbol-simbol haji di kepalanya, dengan sendirinya akan terus menuju ke belakang (dapur) untuk mengurus piring, gelas, dan segala tetek-bengek pesta lain.  
Akan tetapi, jika tetamu tersebut datang lengkap dengan sifat-sifat kehajiannya, apalagi jika dilengkapi dengan perhiasan-perhiasan yang dibeli di Mekah, maka ia akan dipersilakan duduk di tempat yang lebih tinggi dan dilayani dengan sebaik-baiknya.Kapitalisme mutakhir bagaimanapun telah mempengaruhi paradigma dan cara beragama manusia saat ini. Di skrin televisyen kita semua pernah atau sering menyaksikan apa yang sering diistilahkan oleh awam acara "jualan ayat".  

AA Gym atau Ustaz Abdullah Gymnastiar, Ustaz Jefry Al-Bukhari, dan Ustadz Yusuf Mansur adalah beberapa nama yang sudah sangat akrab di mata dan telinga para penonton televisyen. Salahkah orang-orang ini ketika menyampaikan syiar agama melalui skrin TV? Tentu tidak.  

Dengan kata lain, soalnya bukanlah salah atau tidaknya pendakwah-pendakwah muda yang berpenampilan menarik ini menggunakan media televisyen untuk berceramah. Akan tetapi, bahawa di dalam iklim kapitalisme mutakhir, agama bukanlah soal apa yang seharusnya ia sampaikan kepada masyarakat.  

Sebaliknya, dalam iklim kapitalisme mutakhir yang berorientasikan pada pasaran dan konsumerisme itu, agama pun boleh dijadikan wahana atau "alat" atau boleh dikatakan, agama boleh dimanipulasi untuk kepentingan kapital.  

Yang pertama, iklan-iklan atau rpromosi produk tertentu bertebaran di celah acara jualan ayat ini. Ertinya, di saat itu boleh dipastikan banyak penonton televisyen yang sedang menyaksikan acara tersebut.  

Kedua, acara syiar agama dalam media televisyen lebih menampakkan dan menonjolkan aspek entertainnya (hiburan) dari pada aspek instrinsik keagamaannya. Aspek entertain dalam acara agama tentu berbeza dari aspek entertain selain acara agama. Aspek entertain yang melekat pada acara agama boleh dilihat sebagai contoh pada artikulasi penyampaiannya, berat bahan-bahan yang disampaikan, dan juga penampilan fizikal serta latar-belakang si penyampai.  

Kerana iklim kapitalisme mutakhir juga telah mewujudkan semangat pragmatisme yang meluas di dalam masyarakat, maka acara agama yang bersifat entertainlah yang lebih diminati berbanding dengan acara agama yang tidak bercirikan entertain. Hal ini dapat dibezakan misalnya antara keghairahan penonton yang mengikuti acara agama model Ustadz Jefry Al-Bukhari dengan semangat penonton yang mengikuti acara agama model Dr. M. Quraish Shihab. 

Selain itu, aspek entertain dalam acara syiar agama juga digubahkan sedemikian rupa sehingga umumnya pendakwah-pendakwah muda yang dipaparkan adalah mereka yang menarik perhatian mata secara fizikal. Belum lagi misalnya jika itu dikait-kaitkan dengan latar-belakang sang da'i yang konon khabarnya pernah terjerumus ke lembah maksiat. Semua ini mempunyai nilai jual tersendiri. Itulah sebabnya mengapa pendakwah-pendakwah muda sangat laris seperti kacang goreng saat ini walaupun apa yang ia sampaikan sebenarnya tidak terlalu dalam sebagaimana ulasan ulama yang betul-betul mempunyai kedalaman ilmu agama Islam. 

Yang terang, pendakwah-pendakwah muda yang disebutkan di atas telah mempunyai fans-club ibu-ibu tua mahupun muda yang sangat luas. Oleh sebab itu, sebutan selebriti agama sangat tepat untuk mereka.

Ya! 

Kapitalisme sekarang (kapitalisme pasca industrial) sangat berbeda dari kapitalisme awal sebagaimana yang pernah disaksikan Karl Marx. Begitu juga dengan jangkaan Marx tentang runtuhnya kapitalisme dan atau kapitalisme sedang menggali kuburannya sendiri karena kontradiksi di dalam dirinya, meleset seratus persen. Faktanya kapitalisme mampu memodifikasi-diri sehingga ia kini tampak lebih “humanis”. Keunggulan memodifikasi diri inilah yang membuatnya kemudian mampu muncul, dan kini menyusup masuk serta mengambil bagian di dalam hampir semua bidang kehidupan kita, termasuk agama. Tapi betulkah ia kini lebih humanis atau sudah menjadi Syaitan? 

Artikel oleh: Esais, bekas aktivis Gerakan Mahasiswa Bali (GMS-Bali) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Denpasar, sedang membuat pengkajian Filsafat Hindu untuk Program Sarjana Ilmu Agama dan Kebudayaan, Universiti Hindu Indonesia (UNHI), Denpasar, Bali  

No comments: