Sunday, September 7, 2008

MEMBELA GOLONGAN MUSTAD'AFIN - TUGAS KITAISLAM MENGHARAMKAN TANAH SETINGGAN


Setinggan atau didalam bahasa inggerisnya “squatter”, yang memberi maksud “orang yang menempati tanah kerajaan secara haram, penghuni haram[1]”


Pengamalan system “setinggan” didalam undang-undang tanah di Malaysia pada hakikatnya diciplak dari pengamalan undang-undang tanah yang diamalkan di British.


Pihak British telah mengamalkan sistem setinggan ini bermula pada tahun 1898, yang pada asalnya diambil dari Australia .[2]


Setelah British masuk ke tanah melayu pada tahun 1786 sehingga 31 ogos 1957[3]. Ketika itu, mereka bukan sekadar menjajah kehidupan rakyat tanah melayu, bahkan mereka telah membawa masuk beberapa sistem pemerintahan penjajah ke tanah melayu. Antara sistem yang dibawa oleh mereka adalah sistem tanah dengan mewujudkan satu “istilah” yang “jelek” didengari, iaitu istilah “setinggan” untuk melahirkan pemandangan jijik kepada golongan peneroka-peneroka.


Jika meneliti sejarah pemerintahan Islam di Tanah Melayu, didapati bahawa sistem penerokaan tanah ini telah diamalkan di Melaka. Ini dibuktikan dengan satu buku tulisan Professor Ahmad Ibrahim, iaitu buku yang bertajuk “Al-Ahkam : undang-undang harta dalam Islam”. Didalam buku tersebut, dinukilkan “risalah hukum kanun Melaka” yang menyatakan hukum penerokaan tanah adalah seperti berikut;


“peri hukum orang menebas rimba yang tidak diperhumai orang, melainkan (menjadi) milik orang (yang menebas itu) sahaja, (dengan) dua janjinya (syaratnya),(pertama) bahawa yang menebas itu Islam, (kedua) bumi itu jangan ada milik orang lain. Apabila ditebasnya, maka barang yang ada di dalamnya itu menjadi pendapatan yang menebaslah.[4]”


Dari kenyataan sejarah ini, menjadikan kita tidak merasa pelik tentang kewujudan tanah-tanah pusaka yang dikuasai oleh orang-orang tua terdahulu.


Tetapi, dengan kedatangan British, mereka telah menjajah segala sistem pemerintahan Islam ini sehinggakan mereka melahirkan istilah “setinggan” kepada peneroka-peneroka tanah sebagai usaha untuk menjadikan umat Islam di Negara ini merempat di Negara mereka sendiri.


Tindakan dan usaha British ini tidak selesai sekadar keluarnya mereka dari tanah Melayu, tetapi tindakan British itu telah disambung oleh “anak-anak didik” mereka.


PANDANGAN ISLAM TERHADAP PENEROKAAN TANAH


Islam telah meletakkan hukum yang sangat jelas berkenaan dengan penerokaan tanah ini. Didalam perbincaraan fiqh, focus perbincangan berkenaan dengan penerokaan tanah dibawah tajuk “Ihya’ Al-Mawat”. Ianya sangat berkaitan rapat dalam perbincangan “al-hima” dan “Al-Iqta’”


Walaubagaimanapun, asas dalam perbicaraan penerokaan tanah ini adalah disandarkan kepada sabda Nabi SAW;


“Barangsiapa yang memakmurkan (meneroka) tanah yang tidak dipunyai seorang pun, maka dia adalah orang yang paling berhak terhadap tanah tersebut[5]”


Ulama sepakat menyatakan, setiap tanah yang tiada dimiliki oleh sesiapapun, lalu diterokai oleh seseorang, maka tanah tersebut menjadi miliknya[6].


Apabila tanah tersebut sudah menjadi miliknya, maka haram kepada mana-mana pihak, samada kerajaan atau sebagainya mengambil tanah tersebut. ini bersandarkan kepada sabda Nabi SAW;


“Barangsiapa menerokai tanah mati yang tiada kepunyaan sesiapapun, maka tanah itu menjadi miliknya. Dan tiada hak bagi titisan peluh (usaha) orang yang zalim (terhadap tanah tersebut)[7]”


Daripada hadis ini, Imam As-Syafii menyatakan bahawa, pemilik tanah boleh memaksa pihak penceroboh mencabut balik segala bangunan yang dibina di atas tanahnya itu[8].


Maka dengan itu, sekiranya pihak pemaju atau sebagainya, membangunkan bangunan di atas tanah yang diterokai oleh seseorang, maka dia berkuasa memaksa pihak pemaju tersebut membinasakan bangunan yang dibina atas tanah teroka tersebut.


Sekiranya pihak kerajaan ingin mengambil tanah tersebut dengan tujuan kepentingan awam, seperti membina jalan raya dan sebagainya, maka itu diizinkan. Keizinan itu sekiranya ketidaan pilihan yang lain, selain tanah tersebut sahaja. Walaupun begitu, keizinan tersebut mewajibkan kepada pihak kerajaan memberi pampasan yang setimpal dengan harga tanah dan bangunan kepunyaan peneroka tersebut, bukan berbentuk “saguhati” seperti yang dilakukan oleh pihak kerajaan sekarang.


Adapun jika dilihat pada reality yang berlaku di Kg Seberang Kota/ Kampung Baru, Seberang Terus dan dimana-mana tempat yang dirobohkan rumah-rumah rakyat disana bukanlah untuk kepentingan awam, tetapi tindakan tersebut adalah disebabkan tanah itu sudah di jual kepada pemaju-pemaju tertentu. Tindakan tersebut pada hakikatnya adalah berpunca dari sistem ekonomi kapitalis, yang lebih mementingkan syarikat-syarikat swasta berbanding rakyat didalam sesebuah Negara.

Firman Allah;

“Supaya perbendaharaan Negara tidak berlegar dikalangan orang-orang kaya dikalangan kamu”
(Surah Al-Hasyr : 7)


Dipadan dari tulisan Al-Bakistani

Rujukan:

[1] BESTA electronic Dictonary : carian “setinggan”.
[2] Seminar Peneroka Tanah di Worldwide pada 22 april 2007
[3] Sila lihat “Target PKSR Kajian tempatan” : m/s 98-99
[4] Maxwell, e.w 1884 “law and customs of the malays with references to the tenure of land. Dlm Isbras : Al-Ahkam jilid 3 – undang-undang harta dalam islam – oleh professor ahmad ibrahim, dewan bahasa dan pustaka (1991) – m/s : 62
[5] Sahih Al-Bukhari : 2/823. hadis no 2210.
[6] Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh : 5/551.
[7] Sunan An-Nasai Al-Kubra : 3/404. hadis no : 5760.
[8] Tuhfah Al-Ahwazi : 4/505.

No comments: